Tilbakekalling Randaberg GASS

PRESSEMELDING - TILBAKEKALLING AV IKKE SERTIFISERTE PROPANGASS-FLASKER

Til alle våre kunder og samarbeidspartnere. Randaberg 19.10.2023
PRESSEMELDING - TILBAKEKALLING AV IKKE SERTIFISERTE PROPANGASS-FLASKER
Randaberg Gass AS har gjennomført gassflaskekontroll uten å ha den nødvendige sertifisering for kontroll av propangassflasker.
Dette er nå rettet opp, og nye sertifiserte flasker er tilgjengelige i innbytte hos oss.
Vi beklager det inntrufne og håper på at dere som kunder er med oss og får fjernet alle usertifiserte propangass-flasker.
Propanflasker med sertifisering som vist på bildene under må returneres umiddelbart.
Kontaktinoo til Randaberg Gass AS :
Utsalg og innlevering sted: Maskin og Verktøy leverandøren AS, Randabergveien 306
Telefon: 51 41 39 35
E-post: [email protected]
Nettside: www.mvl.no
Facebook : https://www.facebook.com/MaskinOgVerktoyleverandoren